Defensie fabrikant

In het kort

Market
Industry & Manufacturing
Service
OutSystems
Solution
Workflow tracking & monitoring, Logistical planning, BAAN integration

3 MAANDEN

bouwen en integereren met alle systemen

>40%

sneller proces & afname fouten

VOLLEDIG

digitale workflow

achtergrond

Deze fabrikant levert high-tech defensie materieel aan een aantal grote landen.

Na de oplevering wordt er ook een meerjarig onderhouds- en vervangingsdienst geleverd aan haar klanten.

Voor haar klanten is het cruciaal dat de onderdelen wereldwijd snel en correct geretourneerd worden met een logging van de wijzigingen.

Dit proces omvat vele stappen met meerdere stakeholders (denk aan transporteurs, douane, toeleveranciers en de klant).

Deze dienst werd ondersteund door een verouderde access tool en bevatte vele manuele en papier gebaseerde stappen met weinig toelichtingen. Tussendoor werd er ook veel data manueel uitgewisseld met het BAAN ERP pakket.

uitdagingen

GEEN UNIFORME WERKWIJZE

  • De afdeling zag door de bomen het bos niet meer over bestelde onderdelen en bij wie welke actie lag;
  • Medewerkers hielden eigen manieren van werken erop na waardoor er niet een eenduidige workflow was en de acceptatie van een nieuwe uniforme oplossing uitdagend leek.

GEEN TRACKING

Door de vele manuele handelingen en fysieke documenten die werden uitgewisseld was er een slecht overzicht van waar onderdelen zich bevonden en wat de status was van bestelde onderdelen.

VERSPREIDE DATA

De data om tot een inzicht te komen zat verspreid in verschillende systemen die niet gekoppeld waren en ook grotendeels in mailwisselingen verstopt zaten.

GEEN GOEDE PRODUCT CATALOGUS

  • De onderdelen waar de eindproducten uit bestaan hebben hun eigen lifecycles.
  • Voor het bestellen en vervangen van onderdelen is het dus belangrijk om inzicht te hebben in welke onderdelen end-of-support zijn EN welke nieuwe onderdelen ter vervanging ingezet kunnen worden.

INEFFICIENTIE RONDOM VERZENDINGEN

Het regelen van een verzending betekende dat er veel pakbonnen gemaakt werden in word bestanden en vervolgens manueel in andere systemen opgevoerd moesten worden. Daarna volgen hoe het met de verzending staat betekende weer nabellen of in externe portals inloggen per verzending.

Quatronic heeft het hele proces in een aantal workshops volledig kunnen doorgronden en snel vertaald in een oplossing die volledig is omarmd door de eindgebruikers.
oplossing

UNIFORME WERKWIJZE

Quatronic heeft in uitvoerige workshops één breedgedragen manier van werken/workflow afgestemd met de klant. Dit is cruciaal als basis van een succesvol project omdat de eindegebruikers het moeten omarmen.

ONDERHOUDS- EN VERVANGINGSPORTAAL

Om het process te ondersteunen is een portaal opgeleverd met:

  • Een workflow voor elk request met vele automatische checks, communicatie en data raadplegingen uit andere bronnen;
  • Een dashboard om direct te zien wat de belangrijkste taken zijn om op te pakken (ook wanneer taken extern belegd zijn);
  • Een product catalogus om direct te herkennen welke onderdelen besteld dienen te worden en bij welke leveranciers dat mogelijk is;
  • geautomatiseerde pakbon generatie;
  • geautomatiseerde order generatie voor verzendingen bij derde partijen en ophalen van updates over de verzendingen;

foto's
No items found.
meer weten

Neem contact op met

Remco

Business Technology Consultant