Do you want to work in a winning team?

Business Technology Consultant

Quatronic is a young company on a mission to become the number one company in Low Code application delivery. We firmly believe in the potential of Low Code and think it will play a pivotal role in the digital transformation of organizations.

We are proud of what we have achieved. Founded early 2018, 100% self-funded, we organically grew to 9 employees in 2019. Currently we are innovating (digital) processes for a handful of clients who are market leaders in their industry. The need for rapid application delivery is growing and we would love to help more clients shape and realize their digital ambitions. That’s why we need you!

What do we do?

At Quatronic we do things differently. Together with our clients we co-create solutions from ideation to development and from development to successful implementation. Our focus is on rapidly delivering business critical applications, while maintaining the highest quality:

 • We always start a project with a Design Sprint, discovering the client’s real challenge;
 • Support our clients in applying the Agile mindset and setting up their digital capabilities;
 • Development is done using the #1 Low-Code Platform OutSystems. Being actively engaged with our clients and users, we are able to deliver results in a matter of weeks to months.

Next to our clients’ projects, we highly value personal and company development. To realise this, we provide the freedom and resources to develop your (hidden) talents and invest 20% of your time into our own company and team. As the cherry on top, to make you truly feel part of our adventure, we offer you a share in the company.

What will you do?

 • Business analysis and project management
 • Challenge our clients with fresh but feasible ideas
 • Design and develop (mobile and web-based) applications
 • Drive the growth of Quatronic

What are we looking for?

 • Completed Master's degree (Business or Technology related)
 • Problem-solving ability and attention to detail
 • Strong communication and social skills (English, and preferably Dutch)
 • Entrepreneurial drive

What do you get?

 • Of course, the necessary (car, travel allowance, laptop and phone)
 • A generous salary (between EUR 2,900 and 4,000 monthly), a 13th month and holiday allowance
 • Freedom and resources to create your own role
 • Last but not least: a share in a growing company

So, do you want to hit the cloud running? Join us in our mission and reach out by sending us your resume and/or LinkedIn.

Apply now
Quatronic
Your partner in Low Code Application Delivery.
Copyright © 2020 Quatronic. All rights reserved.
See our Privacy Policy.

Privacy Policy

Our GDPR-compliant Privacy Policy is written in Dutch.

Quatronic, gevestigd aan Piri Reisplein 5, 1057 KH Amsterdam, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Frank Grooten is de Functionaris Gegevensbescherming van Quatronic, te bereiken via frank.grooten@quatronic.nl.

Contactgegevens:
https://www.quatronic.nl/
Piri Reïsplein 5
1057 KH Amsterdam
The Netherlands

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quatronic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo@quatronic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Quatronic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Quatronic analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Quatronic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Quatronic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quatronic) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Quatronic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • Categorie: Algemene persoonsgegevens;
  Bewaartermijn: Niet langer dan strik nodig om doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn;
  Reden: Contact met je kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Categorie: Adres;
  Bewaartermijn: Niet langer dan strik nodig om doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn;
  Reden: Voor het versturen van documenten tijdens een samenwerking is het adres van een bedrijf benodigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quatronic verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quatronic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Quatronic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Quatronic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quatronic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dpo@quatronic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Quatronic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quatronic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dpo@quatronic.nl. Quatronic heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.